โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด - 19 ณ โรงพยาบาลสนามกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองอุทัยธานี

14 มกราคม 2565

                       วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชุมพิชญ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พูดคุยรับฟังปัญหา และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติ แก่ผู้ป่วยโควิด - 19 ในขณะเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ผ่านระบบวีดิโอคอล ณ โรงพยาบาลสนามกองร้อยอาสา รักษาดินแดน อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ