โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลอุทัยธานี รองรับสถานการณ์ การเพิ่มจำนวน ผู้ป่วยโควิด19 ในการระบาด ระลอกใหม่

11 มกราคม 2565

                วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน  อำเภอเมือง อุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการ ในวันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวน 105 เตียง เพื่อรองรับ จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาด ระลอกใหม่ ใหม่ในช่วงเดือนมกราคม 2565


รูปภาพ