โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาล และทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2565

29 ธันวาคม 2564

              วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานใน พิธีทำบุญครบรอบ 71 ปีและทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2565   เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่าง ตามอัตลักษณ์  “ ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ”  จากนั้น ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญปีใหม่ ได้เเก่ ข้าวสารมงคล และผ้านวมอบอุ่นให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีทุกคน โดยมี นพ. เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการ อดีตผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ