โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี

27 ธันวาคม 2564

                           วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ชำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น และประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายมนต์ชัย อโนวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ