โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากลอุทัยธานี ประจำปี 2564

27 ธันวาคม 2564

 

                    วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ " คนพิการร่วม นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่ หลังโควิด - 19 อย่างยั่งยืน" โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุเทศธรรมปรีชา รองเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี บรรยายธรรมในหัวข้อ " ฟังเทศน์ ฟังธรรม รู้เท่าทัน สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่" โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงาน ภาครัฐที่จ้างงานคนพิการ ในงานนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สมาคมคนพิการ จำนวน 300 คน ร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ