โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน Hight Flow wร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล จำนวน ๕ ชุด

14 ธันวาคม 2564

                         วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง และ หลวงพ่อท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวิโร ได้มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน ๕ เครื่อง ให้แก่ทางโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดและโรคต่างๆ ทางอายุรกรรม มีเจ้าภาพร่วมกันถวาย คุณนุขนาฎ ออศิริวิกรณ์และครอบครัว คุณพ่ออนันต์ รงครัตกุล และ บริษัทสกาลักค์ จำกัด โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ