โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

8 ธันวาคม 2564

 

                        วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นำพระสงฆ์ 89 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ จากนั้น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้นำส่วนราชการ และภาคเอกชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงซนชาวไทยตลอดมา ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 


รูปภาพ