โรงพยาบาลอุทัยธานี

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล มอบกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องหู ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

8 ธันวาคม 2564

        วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องหู (Telescope) เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และแพทย์หญิงอาลิสา ทับทอง แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง


รูปภาพ