โรงพยาบาลอุทัยธานี

ครอบครัวบุญญเศรษฐ์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

8 ธันวาคม 2564

                                วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ครอบครัวบุญญเศรษฐ์ บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ศิริพร บุญญเศรษฐ์ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณครอบครัวบุญญเศรษฐ์เป็นอย่างสูง


รูปภาพ