โรงพยาบาลอุทัยธานี

คุณสุดาวรรณ ชินชูศักดิ์ คุณสุภาพร สุขสำราญ และครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

8 ธันวาคม 2564

 

            วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. คุณสุดาวรรณ ชินชูศักดิ์ และ คุณสุภาพร สุขสำราญ มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณจินตนา พิริยโยธา จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และมอบพัดลมจำนวน 8 ตัว ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ วัดใหม่จันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณผู้บริจาคเป็นอย่างสูง


รูปภาพ