โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีจิตกุศล

8 ธันวาคม 2564

 

                      วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้รับอวัยวะไต และดวงตา จากผู้บริจาคหญิง อายุ ๔๕ ปี ประวัติ เส้นเลือดในสมองโป่งพองแตก ประสานการรับบริจาค ไต และดวงตาทีมผ่าตัดอวัยวะจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาผ่าตัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้นนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงนภา ตั้งจิตปรีดานนท์ ประสาทศัลยแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


รูปภาพ