โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับบริจาคดวงตา ให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย

8 ธันวาคม 2564

                           วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคดวงตา 2 ข้าง ให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อ ผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


รูปภาพ