โรงพยาบาลอุทัยธานี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากการจัดสรรเงินทำบุญพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

1 ธันวาคม 2564

 

                      วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี ร่วมมอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ได้รับการจัดสรรจากเงินทำบุญพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564  ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้น้อมถวาย ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง และขออำนวยพรให้คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง


รูปภาพ