โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจกับพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดอุทัยธานี

29 พฤศจิกายน 2564

                    วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับพยาบาล 2 ท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี  ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล ร่วมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดคุยให้กำลังใจกับญาติและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้แพทย์ พยาบาลติดตามอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด 


รูปภาพ