โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

29 พฤศจิกายน 2564

                   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต โดยมี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รอง ผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ