โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่อง ปิดบริการหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

19 พฤศจิกายน 2564


รูปภาพ