โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีจิตกุศล

17 พฤศจิกายน 2564

               วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้รับอวัยวะ ตับ ไต และดวงตา จากผู้บริจาคชาย อายุ ๔๖ ปี ประวัติ โรคเลือดออกในสมองรุนแรงภาวะสมองตาย ประสานการรับบริจาค ตับ ไต และดวงตา ทีมผ่าตัดอวัยวะจากอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาผ่าตัดเก็บอวัยวะ ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้นนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

 


รูปภาพ