โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี

8 พฤศจิกายน 2564

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.    นพ. สุรชัยโชคครรชิตไชย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม  ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมณีสถิต        กปิฎฐาราม พระอารามหลวงตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ