โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (Table Top) ด้วยระบบการบัญชาการในเหตุการณ์ (ICS) แก่ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน(ERT) ด้วยสถานการณ์สมมุติ

28 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในฐานะผู้อำนวยการ แผนฉุกเฉิน (Incident Director) จัดซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (Table Top) ด้วยระบบการบัญชาการในเหตุการณ์ (Incident Command System) แก่ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team)  ซึ่งมีทั้งทีมบัญชาการและทีมปฏิบัติการ ผู้ร่วมการซ้อมแผนอััคคี ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายพรชัย หาญต๊ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน  สามารถปฏิบัติการได้ทันทีตั้งแต่วินาทีแรก ที่พบเหตุ(ERT-ICS) มีผู้ฝึกซ้อมและผู้สังเกตุการณ์ รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ