โรงพยาบาลอุทัยธานี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 ตุลาคม 2564


           วันพุธที่  20 ตุลาคม 2564 เวลา  16.30 น. นายเเพทย์ เกียรติภูมิ   วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดอุทัยธานี   เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  โรงพยาบาลอุทัยธานี  และ เยี่ยม ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในชุมชน เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ


รูปภาพ