โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี สร้างขวัญกำลังใจ มอบทุนการศึกษาแก่บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน

19 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวนทั้งสิ้น 127 ทุน ประกอบด้วย พนักงานที่บุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน 1 คน จำนวน 82 ทุน และพนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน 2 คน จำนวน 45 ทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายพรชัย หาญต้ะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมภิยโญทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ