โรงพยาบาลอุทัยธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารปรุงสุก ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 ตุลาคม 2564

                                                          วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน  ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แกงส้มผักรวมกุ้งสด และไข่ลูกเขย โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


รูปภาพ