โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 ตุลาคม 2564

                วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านประกาศถวายราชสดุดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการอัยการ ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ