โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับบริจาคดวงตา 2 ข้าง จากครอบครัวผู้ใจบุญ

1 ตุลาคม 2564

                                       วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ในการรับบริจาคดวงตา 2 ข้าง จากผู้ป่วยภาวะเลือดออกในสมองรุนแรง  และภาวะสมองตาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่รอรับการเปลี่ยนดวงตารายต่อไป  โดยมี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมรับบริจาค ณ  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์และครอบครัวผู้บริจาคในการบริจาคอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

 


รูปภาพ