โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระราชบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล

27 กันยายน 2564

                                           วันที่ 27 กันยายน 2564​  เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี สดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลัย ถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก “องค์พระบิดา แห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสรัญญา ประสงค์ดี ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารสาธารณสุข และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมพิธี ประธานในพิธีกล่าวสดุดี พระเกียรติคุณในวันดังกล่าวให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1,452 คน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ