โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไป รับตำเเหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

27 กันยายน 2564

 วันนี้ 17กันยายน. 2564  เวลา 11.30 น.  นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางน้อมจิต จันทร์น้อย  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล  นายไพโรจน์  พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร     เดินทางไปส่ง  นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางไปรับตำเเหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด


รูปภาพ