โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการแบบวิถีใหม่

17 กันยายน 2564

                               วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ กราบสักการะ พระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคล  พระประธานโรงพยาบาลอุทัยธานี  และร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม  ณ วัดใหม่จันทราราม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เขี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ุ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เพื่อแสดงมุทิตาจิตเเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่าน

 


รูปภาพ