โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 อำเภอเมืองอุทัยธานี

9 กันยายน 2564

                   วันวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๕ น. นางสาวปานัดฌา ไทยเศษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อำเภอเมืองอุทัยธานี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอุทัยธานีและกำลังพลจิตอาสาอำเภอเมืองอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 อำเภอเมืองอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาดพื้นด้วยผงซักฟอก เช็ดเก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดเต็นท์พักคอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมศูนย์บริการฉีดวัคซีนไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สะดวกต่อการบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ