โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ต้อนรับศัลยแพทย์ตกแต่ง

9 กันยายน 2564

                              วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์วิทยา เกียรติขจรฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาและบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงภัฒริยา เหล็กแดง ศัลยแพทย์ตกแต่ง มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

 


รูปภาพ