โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ส่งกำลังใจพยาบาลปฏิบัติงานดูแลผู้ติดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี

1 กันยายน 2564

            วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว"โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นางวิมล นิลประภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอารีรัตน์ บุญนุช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓0 สิงหาคม - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลังสมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ