โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Enoxaparin inj 60 mg/0.6 ml, Meropenam inj 1 g) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤษภาคม 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Enoxaparin inj 60 mg/0.6 ml, Meropenam inj 1 g) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ