โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง

8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน


ไฟล์แนบ