โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (สายวิชาชีพ)

20 ตุลาคม 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (สายวิชาชีพ)

1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา


ไฟล์แนบ