โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

25 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ไฟล์แนบ