โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

21 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


ไฟล์แนบ