โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าัรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)

12 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าัรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)


ไฟล์แนบ