โรงพยาบาลอุทัยธานี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

10 กันยายน 2562

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า


ไฟล์แนบ