โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

24 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ


ไฟล์แนบ