โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานบริการ และพนักงานประจำตึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลอุทัยธานีมี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในตำแหน่งดังนี้

                   1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

                   2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

                   3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

                   4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศชาย/เพศหญิง)

                   5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (เพศชาย/เพศหญิง)


ไฟล์แนบ