โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

8 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


ไฟล์แนบ