โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

3 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


ไฟล์แนบ