โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 3 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),พนักงานธุรการ,พนักงานพิมพ์

7 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 3 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),พนักงานธุรการ,พนักงานพิมพ์


ไฟล์แนบ