โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลอุทัยธานีมี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ระเบียบวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ไฟล์แนบ