โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

29 มกราคม 2567

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 26 ตำแหน่ง โดยจะดำเนินการสัมภาศณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.


ไฟล์แนบ