โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

28 ธันวาคม 2566

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 26 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8 -16 มกราคม 2567


ไฟล์แนบ