โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี

30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี


ไฟล์แนบ