โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรกรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี


ไฟล์แนบ