โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


ไฟล์แนบ