โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

26 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 90105 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 


ไฟล์แนบ