โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี นักจิตวิทยาคลินิก และพนักงานขับรถยนต์

21 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี  นักจิตวิทยาคลินิก และพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ